Una Bihorac

Štićenici HO Ras 0 replies 18 views

Una je rođena 2013. godine i od prvog dana se bori za svoj život.
Dijagnostifikovan joj je artrogriposis, srčana mana i teško oštećenje sluha. Preživela je tri sepse koje su ostavile određene posledice na nju, više upala pluća, tahikardiju od 240 otkucaja u minuti

Forgot Password?
Don't have an account? Sign up