Kategorija: Pravna strana

Zakoni, propisi i drugi pravni akti

Poreske olakšice

Tekst preuzet sa sajta unija.com Zakon o porezu na dobit pravnih lica Poreskom obvezniku koji je donator sredstava, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, ovi rashodi…