U prethodnoj godini donirali smo

Donirali smo 0 replies 28 views
admin 1 godina

Za medicinske preglede i intervncije:

Bolnica Sveti Vid 23.000,00 dinara

Ordinacija D medica 30.000,00 dinara

Violeta Bihorac 6.310,00 dinara

Marina Krstić 22.010,00 dinara

Man Lukić 7.200,00 dinara

Ukupno 88.520,00 dinara

Forgot Password?
Don't have an account? Sign up