Svetlana Lešnjaković

Štićenici HO Ras 0 replies 17 views

Svetlanina osnovna bolest su policistični bubrezi, koji su prestali sa radom 2011 godine. Zbog njihove veličine i problema koje su stvarali, morali su biti hiruškim putem odstranjeni. Od tada je na hroničnom programu lečenja redovnim dijalizama svakog drugog dana kako bi ostala u životu. Hemodijalizni tretmani su praćeni brojnim komplikacijama, hipotenzijom do pretećeg kolapsa, povraćanjem, tahikardijom sa frekfencijom iznad 100 o/min. Zbog izrazite hipotenzije ( niskog pritiska) koji pada i ispod 60/30, ograničava je da tečnost ukloni hemodijalizama. Ona ostaje oko srca i u plućima, a time dodatno komplikuje zdravstveno stanje čestim upalama.

Forgot Password?
Don't have an account? Sign up