Kancelarijski i potrošni materijal

Troškovi poslovanja 0 replies 23 views
admin 11 meseci

Kancelarijski i potrošni materijal godišnje iznosi oko 40.000,00 dinara. U to spadaju registratori, papir za štampanje, hamer, folije za plastifikciju, toneri i boje za štampače, ...

Forgot Password?
Don't have an account? Sign up