Banka

Troškovi poslovanja 0 replies 29 views
admin 1 godina

Svi troškovi vezani za banku!

Imamo otvoren račun kod NLB komercijalne banke, koristimo osnovni paket.

Mesečno održavanje računa iznosi 595,00 dinara

Provizija za plaćanja i donacije koje mi vršimo iznosi uglavnom 55,00 dinara po transakciji.

Forgot Password?
Don't have an account? Sign up