Promene u HO Ras

okt 5, 2020
Nada za bolje dane

Na sednici HO RAS, organizovanoj 05.10.2020. godine, odlučeno je da se nešto mora promeniti i da će, posle nekoliko godina mirovanja, HO RAS ponovo krenuti putem kojim je i ranije išao. Pokušaćemo da obnovimo kontakt sa donatorima sa kojima smo radili, probaćemo da animiramo nove donatore da se uključe u našu borbu, potražićemo pomoć psihologa, pravnika, socijalnih radnika, defektologa, logopeda i mnogih drugih koji su potrebni našim korisnicima, a oni sami nisu u stanju da ih plate i na taj način dobiju pomoć.
Kroz partnerske programe i međunarodne partnerske programe želimo da omogućimo osobama sa posebnim potrebama, odnosno poteškoćama u razvoju bolju poziciju i više prava.
Novi ambiciozni projekat koji će biti pokrenut predviđa da se obezbedi stambeni prostor za mnoge. To će biti dug i trnovit put, ali nadamo se uspehu.