Kroz podsticajni progam za donatore uspešno smo ostvarili saradnju sa Ehokardiografskim udruženjem Srbije. Njima je naš tim pomogao u izradi kalkulatora koji će pomoći kardiolozima širom Srbije, a nadamo se da će preći i u susedne države, prilikom uspostavljanja dijagnoza, kontrolnih pregleda i generalno u praćenju stanja pacijenata.

Sama saradnja je bila pravi izazov, radili smo na nečemu jako važnom, dobili smo veoma odgovoran zadatak. Samim tim nam je još draže što možemo da pretstavimo ECHOS kalkulator i pohvalimo se učešćem u projektu:

Iako smo završili sa saradnjom po ovom projektu, nadamo se da će biti još prilika za saradnju i da će Ehokardiografsko udruženje Srbije da se odazove kada nam bude trebala pomoć.